Сайт | Архів сайту | Самоврядування школи у 2016/2017 році
Самоврядування школи у 2016/2017 році

Учнівське самоврядування в школі

 

Керівник об’єднання  – Пелих С.І. , педагог-організатор;

 

Голова центральної ради – Пелих Дмитро, учень 10-го класу;

 

Голова навчально-пізнавального центру «Ерудит» - Тютюнник Катерина,

учениця 9-го класу;

 

Голова центру дисципліни і порядку «Варта» та ДЮІР – Франт Микола, учень  11-го класу;

 

Голова штабу «Живи книго» - Смольник Ірина, учениця 11-го класу;

 

Голова військово-патріотичного центру «Патріот» та ДЮП – Бербек Надія, учениця 9-го класу;

 

Голова центру «Дозвілля» -  Гелун Олеся, учениця 10-го класу;

 

Голова «Прес-центру» - Оніщенко Софія, учениця 8-го класу;

 

Голова спортивно-оздоровчого центру «Здоров’я» - Ничипоренко Максим,

учень 9-го класу;

 

Голова центру захисту прав дитини – Клімаш Аліна, учениця 11-го класу

 

 

 

Старостат центральної ради

 

Гладка Дана - староста (лідер) 5-го класу;

 

Беспалий Ілля - староста (лідер) 6-го класу;

 

Рачковська Альона - староста (лідер) 7-го класу;

 

Чан Данило - староста (лідер) 8-го класу;

 

Тютюнник Катерина - староста (лідер) 9-го класу;

 

Гелун Олеся -  староста (лідер) 10-го класу;

 

Смольник Ірина - староста (лідер) 11-го класу;

 

ГОЛОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
учнівського самоврядування

Кислівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Пелих Дмитро

 

НАШ  ДЕВІЗ:

 

« До світла й добра з Україною в серці »

 

ГІМН:

 

На нашій планеті прекрасній

Лиш видний один серцю край

І небо блакитне, і зіроньки ясні,

Ти гарна земля, наче рай.

 

Хай в цілому білому світі

Панує краса і любов.

За все, що дала нам земля наша рідна,

Ми дякуєм їй знов і знов.

 

Давайте ми всі, любі діти,

Посіємо щастя зерно.

Тут нам жити, тут нам любити,

Тут нам творити добро.

 

Приспів:

 

Я і ти, я і ти,

Ніде правди літи.

На своїй землі святій

Ми щасливі діти.

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 1. Діяльність органу учнівського самоврядування Кислівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів регламентується нормативно-правовими актами:

Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», Статутом Кислівської ЗОШ І-ПІ степенів.

 1. Орган учнівського самоврядування Кислівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

підтримує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими

об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з

педагогами і батьками.

 1. Структуру та склад органу учнівського самоврядування обговорюють та

затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський

колективи шляхом відкритого голосування.

 МЕТА Й ЗАВДАННЯ

ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 1. Формувати демократичне життя учнівського колективу.
 2. Виховувати соціальне активну, гуманістично спрямовану особистість з

високим патріотичним почуттям та національною свідомістю.

 1. Допомагати учням адаптуватись в громадянському суспільстві, сприяти,

соціалізації виховного процесу в школі.

 1. Різнобічне розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізовуватись, на

благо учнів, школи, родини, народу України.

 1. Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання

правил та законів школи.

 1. Формувати в учнів почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі у

розв'язанні важливих проблем шкільного життя, опановувати науку

управління.

 1. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 2. Забезпечувати узгодженість інтересів учнів і дорослих.

  III. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

 1. Вищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція, яка

скликається один раз на рік.

 1. Функції керування органом учнівського самоврядування виконує заступник

директора школи з ВР або голова центральної ради, що вирішується на

учнівській конференції.

 1. Виконавчим органом самоврядування є центральна рада, яка складається зі

старостату та голів центрів самоврядування, що обираються на засадах

вільного і рівноправного висування кандидатів кожним центром

самоврядування.

 1. Головою центральної ради може бути учень 5-11 класів, який обирається

відкритим голосуванням членів центральної ради.

 1. Староста класного колективу обирається загальними класними зборами з

числа учнів-лідерів класу. Зі старост формується старостат.

 1. Старостат забезпечує безпосередній зв'язок між центральної радою,

колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани,

завдання центральної ради та центрів самоврядування, звітує про результати роботи на класних зборах, засіданнях центральної ради школи).

 1. Форми і методи діяльності центрів самоврядування визначаються на засіданнях центральної ради.
 2. Центральна рада:
 1. бере участь у складанні річного плану роботи школи;
 2. координує роботу класів, доводить до їх відома конкретні завдання

         через співпрацю зі старостатом;

 1. контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 2. приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї

         компетенції;

 1. вносить пропозиції з питань навчання та виховання на розгляд

         адміністрації школи, педагогічної ради;

 1. організовує роботу центрів самоврядування.

V. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Центр дисципліни і порядку «Варта» та ДЮІР:

 • контролює дотримання учнями статуту школи (правил для учнів);
 • виховує в учнів свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідому дисципліну, дбайливе ставлення до державного і власного майна;
 • згідно із розробленою пам’яткою для чергових (по класу, школі) слідкує за дотриманням учнями дисципліни, правил співжиття молодших та старших школярів, поведінки під час перерв, у їдальні та на вулиці;
 • проводить дні ввічливості, культури, чистоти;
 • збирає і систематизує звіти учнів чергового класу;
 • проводить загальношкільні лінійки, зустрічі, класні збори з метою запобігання порушення дисципліни;
 • звітує про проведену роботу на засіданні Центральної ради  , складає інформаційні подання;
 • готує інформацію на загальношкільні лінійки;
 • щоденно звітує черговому вчителю про результати чергування по школі;
 • організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;
 • здійснює облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди;
 • проводить разом із учнями, що відзначаються зразковою поведінкою, заходи із залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування (організації рейдів-перевірок, забезпечення діяльності спортивних секцій, підготовки заходів з організації дозвілля, виконання постійних і тимчасових доручень);
 • проводить діагностику з метою виявлення дітей, схильних до правопорушень серед молодших школярів;
 • організовує правову освіту (вивчення правил для учнів, статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, Адміністративного та Кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустрічі з правоохоронцями та спільні чергування.

 

Навчально-пізнавальний центр «Єрудит»:

 • проводить роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого         ставлення до навчання;
 • забезпечує можливості для прояву ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у процесі  навчально-пізнавальної діяльності;
 • бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, конкурсів;
 • проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей та закріплення програмового матеріалу з різних предметів;
 • організовує роботу консультаційних груп з предметів для учнів із низьким рівнем успішності;
 • збирає і систематизує інформаційні матеріали про рівень успішності в кожному класі;
 • контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
 • піклується про молодших школярів;
 • проводить контроль відвідування учнями школи;
 • виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України».

 

Штаб «Живи, книго!»:

 • формує в учнів культуру читання та дбайливе ставлення до книги, зокрема підручника;
 • пропагує книги, сприяє виробленню потреби у систематичному читанні, формує в учнів навички здійснення самостійного вибору книг для читання і пошуку їх у бібліотеці із використанням книжкових виставок та   списків рекомендованої літератури;
 • проводить бесіди, рейди-перевірки на найкраще збереження підручників у класах;
 • організовує роботу „книжкових лікарень”, проводить бесіди з питань дбайливого ставлення до книги;
 • проводить книжкові місячники, тижні, бібліотечні години, конкурси.

 

 

Військово-патріотичний центр «Патріот» та ДЮП:

 • проводить пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування,   оформлюючи  результати пошукової роботи у вигляді альбомів, стендів;
 • піклується про хворих і людей похилого віку, допомагаючи їм під час осінніх польових робіт;
 • проводить заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей, організовує зустрічі з ветеранами, учасниками воєн, вдовами;
 • доглядає за пам’ятником загиблим воїнам-односельчанам;
 • прилучає дітей до скарбниці народної творчості, національної культури;
 • вивчає природу рідного краю;
 • досліджує маловідомі героїчні й трагічні сторінки історії свого краю, розширює знання учнів із цих питань.

 

 

Центр захисту прав дитини:

 • сприяє реалізації Конвенції ООН про права дитини;
 • підвищує поінформованість дітей та громади села про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;
 • проводить моніторинг стану дотримання прав дітей в селі;
 • вирішує питання, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяє змінам у ставленні громади села до проблем дітей;
 • надає конкретну допомогу дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів влади та правоохоронних органів.

 

 

 

Центр  «Здоровя» – спортивно-оздоровчий центр:

 • проводить роботу, спрямовану на оздоровлення учнів;
 • організовує участь учнів і батьків у спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі;
 • залучає батьківський актив до роботи клубу вихідного дня з метою пропаганди здорового способу життя;
 • проводить різні спортивні змагання;
 • знайомить з новими видами спорту;
 • залучає до досконалого опанування одним із видів спорту;
 • організовує туристичні походи;
 • звітує про проведену роботу на засіданні Центральної ради.

 

 

Центр  «Дозвілля»:

 • залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;
 • організовує співпрацю із закладами культури села, району, проводить із ними спільні виховні заходи;
 • веде пошукову роботу, збирає народознавчі матеріали, вивчає традиції та звичаї українського народу;
 • добирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
 • розвиває творчі здібності школярів.

 

 

Прес-центр:

 • розвиває у дітей вміння збирати інформацію, залучати їх до обговорення тем рубрик і матеріалів шкільних газет та радіо;
 • сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;
 • інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі, класі, за допомогою стендів ;
 • збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

 

 

Приєднані документи:

План засідань Плани роботи центрів Склад центральної ради Статут органу учнівського самоврядування
Директор

Скринніков Андрій Олександрович

Анонс подій
Подій не заплановано
Оголошення
Інформація для учнів
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих